Forumi un konferences

Pēdējos gados ir notikušas vairāk nekā 15 dienas un forumi par vardarbību. Pēdējā konference notika Madridē 2017 novembrī ar aktivitātēm Deputātu kongresā, Madrides domē un El Pozo kultūras centrā. Mēs ceram, ka šajā 2ªMM papildus katras vietas aktivitātēm notiks vismaz vienas dienas konference vai forums, kas spēs apmainīties, diskutēt un plānot turpmākās darbības, papildus apvienojošām organizācijām un līdzstrādniekiem.

Šajā laikā nav gaidāmo notikumu.